O projekcie

W 2017 r. realizujemy projekt „Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”, który jest kontynuacją projektu z 2016r. 

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu odbędą się:

1 konferencja - rozpoczynająca projekt.
40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).
10-20 spotkań wspierających procesy decyzyjne seniorów (1-2 spotkania w każdej gminie/mieście).
Mikroinicjatywy seniorów w gminach i powiecie, dofinansowane w ramach projektu.
Zajęcia dla liderów – seniorów (3 spotkania).
Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).
Zajęcia cyfrowe – komputerowe (3 spotkania).
Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
Konferencja zamykająca projekt.

Miło nam poinformować, że LGD Partnerstwo Ducha Gór rozpoczęło realizację projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków Programu ASOS 2014-2020. Projekt jest realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego, zakłada przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów. 

 W ramach projektu odbędzie się:

1 konferencja - rozpoczynająca tworzenie Rad.
1 debata w każdej gminie/mieście w zakresie tworzenia Rad Senioralnych lub Forum Seniorów. 
3 spotkania w każdej gminie/mieście w celu przygotowania procesu tworzenia i działania Rad Seniorów.
Odbędą wydarzenia promujące i inaugurujące działanie Rad Seniorów w każdej gminie/mieście dofinansowane w ramach projektu.
1 wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
Strona www rad seniorów.
Publikacja o utworzonych radach seniorów. 

W wyniku tych działań powstaną:

  • Gminne Rady Seniorów lub Forum Seniorów.
  • Diagnoza potrzeb seniorów, wypracowana i skonsultowane społecznie podczas spotkań animacyjnych, które mogą być podstawą do dokumentów lub  strategii na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do współpracy:

  • Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
  • Środowiska senioralne nieformalne.
  • Organizacje senioralne.

W najbliższym czasie zostaną przekazane do gminy plakaty i informacje o projekcie, prosimy o ich ekspozycje. Zostały również przesłane elektronicznie informacje do sekretariatów i osób reprezentujących gminę w LGD materiały do umieszczenia na stronach www gmin oraz portalach społecznościowych.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia w gminach partnerskich Rad Seniorów, ponieważ na terenie powiatu jeleniogórskiego obecnie nie ma żadnej. Tym samym zapiszecie się Państwo jako pionierzy tworzenia rad seniorów.