O projektach ASOS 2016-2017

W 2017 r. realizowano projekt „Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”, który jest kontynuacją projektu z 2016 r. "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów"

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu:

1 konferencja - rozpoczynająca projekt.
40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).
10-20 spotkań wspierających procesy decyzyjne seniorów (1-2 spotkania w każdej gminie/mieście).
Mikroinicjatywy seniorów w gminach i powiecie, dofinansowane w ramach projektu.
Zajęcia dla liderów – seniorów (3 spotkania).
Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).
Zajęcia cyfrowe – komputerowe (3 spotkania).
Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
Konferencja zamykająca projekt.

Stowarzyszenie "Faktor" oraz LGD Partnerstwo Ducha Gór w 2016 r. realizuje projektu „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów” dofinansowanego ze środków Programu ASOS 2014-2020. Projekt jest realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego, zakłada przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów. 

 W ramach projektu:

1 konferencja - rozpoczynająca tworzenie Rad.
1 debata w każdej gminie/mieście w zakresie tworzenia Rad Senioralnych lub Forum Seniorów. 
3 spotkania w każdej gminie/mieście w celu przygotowania procesu tworzenia i działania Rad Seniorów.
Odbędą wydarzenia promujące i inaugurujące działanie Rad Seniorów w każdej gminie/mieście dofinansowane w ramach projektu.
1 wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
Strona www rad seniorów.
Publikacja o utworzonych radach seniorów. 

W wyniku tych działań powstaną:

  • Gminne Rady Seniorów lub Forum Seniorów.
  • Diagnoza potrzeb seniorów, wypracowana i skonsultowane społecznie podczas spotkań animacyjnych, które mogą być podstawą do dokumentów lub  strategii na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do współpracy:

  • Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
  • Środowiska senioralne nieformalne.
  • Organizacje senioralne.

W najbliższym czasie zostaną przekazane do gminy plakaty i informacje o projekcie, prosimy o ich ekspozycje. Zostały również przesłane elektronicznie informacje do sekretariatów i osób reprezentujących gminę w LGD materiały do umieszczenia na stronach www gmin oraz portalach społecznościowych.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia w gminach partnerskich Rad Seniorów, ponieważ na terenie powiatu jeleniogórskiego obecnie nie ma żadnej. Tym samym zapiszecie się Państwo jako pionierzy tworzenia rad seniorów.