Drukuj

13.10.2017 r. Mikroinicjatwa Podgórzyn

13.10.2017 r.  o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbędzie się inauguracja mikroinicjatywy seniorów w ramach projektu ASOS LGD Partnerstwo Ducha Gór. Mikroinicjatywa pt" Głos Gminnej Rady Seniorów w  Podgórzynie"

zakłada zakup i montaż skrzynek kontaktowych w każdej wsi dla seniorów "Głos Seniora", poprzez które seniorzy będą mogli kontaktować się z rada, rówiesnikami cz władzą. Uroczystość wręczenia skrzynek przedstawicielom poszczególnych wsi i grup seniorów będzie połączona z poczęstunkiem.