Drukuj

Relacja 20.09.17 Spotkanie Mysłakowice

Ostatnie spotkanie grupy liderów z Mysłakowic

było równocześnie spotkaniem z przedstawicielami ukonstytuowanej Gminnej Rady Seniorów w osobach: Zastępca Przewodniczącego GRS oraz Sekretarz GRS. Członkowie grupy mieli okazję zgłosić swoje opinie dotyczące sytuacji seniorów w gminie. Przedstawiciele Rady obiecali interpelować w Radzie Gminy o realizację niektórych niedociągnięć.

Ostatnie spotkania były też czasem, kiedy seniorzy zamknęli formalny wniosek o zakup komputera dostępnego dla różnych organizacji denioralnych w gminie, w ramach Mikroinicjatywy. 

Coś się kończy, coś się zaczyna. Plany założenia strony internetowej powoli zaczynają nabierać rumieńców. 

Zyczymy POWODZENIA!