Relacja z mikroinicjatywy Stara Kamienica 30.09.17

30.09.2017 r. w Starej Kamienicy odbyło się wydarzenie seniorów pt. "Powitanie jesieni", było ognisko, śpiewy i integracja.

Mikroinicjatywę sfoinansowano ze środków ASOS 2017 poprzez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu „Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”, który jest kontynuacją projektu z 2016 r.