Posiedzenie GRS w Mysłakowicach 17.04.2018

 

Dnia 17.04.2018r, w Mysłakowicach odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Na posiedzeniu zapadła pozytywna decyzja o utworzeniu Klubu Seniora oraz wręczenie medali na 50 - lecie pożycia małżeńskiego.