Posiedzenie MRS w Szklarskiej Porębie 14.06.2018 r.

 

"Dnia 14.06.2018 r., w MOPSie w Szklarskiej Porebie odbyło się drugie spotkanie MRS.

Podczas psotkania ustalono, że informacja o MRS zostanie zamieszczona w biuletynie, na spotkaniach sekcji emerytów i rencistów, w Radzie Parafialnej i innych. Również uzgodniono, iż Członkowie MRS otrzymają oficjalne Legitymacje Członkowskie."