Trzecia Rada powstała.

 

Dnia 28.02.2018 roku w Szklarskiej Porębie została powołana ttrzecia Gminna Rada Seniorów oraz nadano jej statut. 

Skład na lata 2018 - 2023 przedstawia się następująco: Gabriela Orłowska, Anna Gradoń jako sekretarz, Andrzej Ślazyk jako przewodniczący, Wiesław Kondraciuk, Janina Gerczak, Irena Kubera jako wiceprzewodnicząca, Łukasz Majcherek.