Piąta rada Seniora

Kolejną miejscowością, w której powstała Gminna Rada Seniorów okazały się być Kowary. 

14.06.2018 roku została ona utworzona na okres 2018-2022 w składzie: Mariola Demczur, Irena Domańska, Edward Matczuk, Krystyna Ratajska oraz Jan Wojdan.