Cudowne lata 70 i 80

W sierpniu oraz wrześniu w Gminnym Ośrdoku Kultury w Mysłakowicach odbyły się wieczorki taneczne organizowane przez Stowarzyszenie "Senior" z Mysłakowic. W rytmie muzyki z lat 70 i 80, seniorzy z Mysłakowic jak i pobliskich miejscowości takich jak Kowary, Kostrzyca czy Bukowiec dali porwać się muzyce, tańcom i przyjacielskim rozmowom. Całość była doskonale zorganizowana, uczestnicy świetnie się bawili, nie brakło poczęstunku i rewelacyjnej atmosfery. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020."