Stroje zespołu Karkonosze

Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE z Gruszkowa realizuje operację „STRZEC TOŻSAMOŚCI CZYLI UTRWALIĆ DZIEDZICTWO KULTUROWE” mającą na celu zaprojektowanie i uszycie 14 kompletów strojów ludowych dla członków Zespołu.

Operacja jest finansowana ze środków projektu współpracy pt: INICJATYWY NA RZECZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, poddziałanie 19.2 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór.