Powiatowa Rada Seniorów

2.02.2021 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Powiatowej Rady Seniorów. Rada została powołana na trzyletnią kadencję, a w jej skład wchodzą:

1. Zdzisław Ratajski - przewodniczacy

2,. Janina Radomska - wiceprezes

3. Regina Nadziejko - sekretarz

4. Irena Bajek

5. Andrzej Ślazyk

 

Rada powstała w celu działania na rzecz osób starszych. 

 

Film.