Spotkanie powiatowej Rady Seniorów

"9 kwietnia o godz. 11:00 odbyło się trzecie posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Karkonoskiego. Głównym tematem spotkania była analiza problemów wynikających z potrzeb osób starszych na obszarze działania powiatu. W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu karkonoskiego i Jeleniej Góry, to jest: Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny „Rybniczanki” oraz Stowarzyszenia „Nasz Siedlęcin”."

Spotkanie Powiatowej Rady Seniorów.