VI kawiarenka cyfrowa w Janowicach Wielkich

Ostatnie spotkanie w Janowicach Wielkich w Kawiarence Cyfrowej z p. Pawłem Lalewiczem poświęcone było praktycznemu załatwianiu różnych spraw on-line: E-administracja w praktyce tj.: gov.pl, biznes.gov.pl, ePUAP.gov.pl. empatia.mpips.gov.pl, zus.pl, portal podatkowy ceidg.gov.pl, , historiapojazdu.gov.pl itp. Omówiono Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl), każdy przeprowadził synchronizację PZ i IKP czyli m.in. otrzymywanie recepty przez SMS.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministra Rodziny I Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI + na lata 2021-2025 Edycja 2021.