Konferencja na zakończenie projektu cyfrowy senior-podsumowanie

09.12.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbyła się konferencja na zakończenie projektu „Włącz się! Cyfrowy Senior w powiecie Karkonoskim”. W konferencji uczestniczyli między innymi: przedstawiciele gmin i powiatu, edukatorzy cyfrowi oraz liczne grono seniorów, którzy uczestniczyli w projekcie.

Podczas konferencji podsumowano przeprowadzone dla seniorów szkolenia cyfrowe oraz szkolenia z psychologami, a także spotkania w kawiarenkach cyfrowych.

Do końca roku w Mysłakowicach, Łomnicy, Wojanowie, Janowicach Wielkich, Kowarach, Ścięgnach, Marczycach, Miłkowie, Podgórzynie i Piechowicach powstaną kawiarenki, w których znajdzie się sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, by seniorzy mieli możliwość załatwiania różnych spraw online, wspólnych spotkań i poznawania cyfrowej rzeczywistości.

Na koniec konferencji odbyło się word cafe, czyli dyskusje w grupach dotyczące spostrzeżeń oraz rekomendacji seniorów do dalszych działań i projektów.

Relacja z wydarzenia