Kawiarenka cyfrowa w Ścięgnach 15.11.2022

W dniu 15.11.2022 w Ścięgnach odbyło się drugie spotkanie z seniorami w ramach Kawiarenki Cyfrowej. Tematem zajęć była min. komunikacja elektroniczna oraz konta google.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022