Udział członków LGD w Forum Rad Senioralnych - 14.04.2023

W dniu 14.04.2023 r. członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór wzięli udział w Forum Rad Senioralnych w Subregionie Jeleniogórskim organizowanym w DODN w Jeleniej Górze. Forum organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Społeczną Radę Senioralną.

Na spotkaniu poruszono temat dot. dobrych praktyk współpracy międzypokoleniowej oraz współpracy seniorów z lokalnymi samorządami. Przedstawione zostały również założenia Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.