Kontynuacja tworzenia Gminnych Rad Seniorów - nowy projekt ASOS 2017

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na kontynuację prac nad tworzeniem gminnych rad seniorów! Nowy projekt, który pozwoli nam wszystkim dalej pracować nad utworzeniem rad to "Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim", dofinansowanym przez program ASOS na rok 2017. 

Cieszymy się i wiemy, że grupy seniorów już o tym wiedzą! Poniżej informacje co zaplanowano w ramach kontynuacji prac:

Projekt

„Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”

Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020

W ramach projektu odbędzie się:

1.       1 konferencja - rozpoczynająca projekt.

2.       40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).

3.       Mikroinicjatywy seniorów w gminach i powiecie, dofinansowane w ramach projektu.

4.       Zajęcia dla liderów – seniorów (3 spotkania).

5.       Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).

6.       Zajęcia cyfrowe – komputerowe.

7.        Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.

8.       Konferencja zamykająca projekt.

Zapraszamy do współpracy:

1.       Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.

2.       Środowiska senioralne nieformalne.

3.       Organizacje senioralne.

Obszar działania projektu: powiat jeleniogórski

Czas działań w projekcie: kwiecień – grudzień 2017 r.