Wycieczka Seniorów z Podgórzyna

"W dniach 21-21.04.2018r., 47 osobowa grupa Seniorów z gminy Podgórzyn uczestniczyła w wycieczce do wcudownych miejsc Polski Wschodniej - do Kozłówki, Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. wycieczkę zorganizowała Gminna Rada Seniorów Podgórzyn przy częściowym współfinansowaniu Urzędu Gminy Podgórzyn w kwocie 3500,00 złotych. 

Cały ciężar przygotowania, zroganizowania i sprawny jej przebieg wzięła na siebie pani Danuta Szymajda z Gminnej rady  Seniorów, za które wszyscy uczestnicy wycieczki serdecznie jej powiękowali na zakończenie wyjazdu."