Szkoła seniora - podsumowanie

 W ramach projektu „Włącz się! Cyfrowy senior w powiecie karkonoskim” w dniach 21-22.09.2021r., 17-18.11.2021r. oraz 24-25.11.2021r. odbyły się szkolenia z cyklu „Szkoła seniora- dla liderów seniorów”. Seniorzy szkolili się w zakresie:

-bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu,

- postępowania z logowaniem i hasłami,

- profilu zaufanego,

- e-urzędu,

- IKP - internetowego konta pacjenta, mObywatel

- e-recepta,

- e-spotkania, uczestniczenie w spotkaniach on-line,

- czynności zalecane na komputerze i na smartfonie.

Kolejne szklenia skupiały się na rozwoju umiejętności liderskich, uczestnicy dowiedzieli się: jak aktywizować i motywować innych seniorów, jak angażować partnerów, jak pozyskać sojuszników, współpracowników, czy też jak uruchamiać filantropię na rzecz grup seniorów.

Podczas ostatnich zajęć seniorzy pracowali w grupach, uczyli się praktycznej organizacji samopomocy seniorów oraz wystąpień publicznych.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministra Rodziny I Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych AKTYWNI + na lata 2021-2025 Edycja 2021.