Uroczyste przekazanie chrombooków - 28.02.2023

 

W dniu 28.02.2023 r. w Podgórzynie odbyło się uroczyste przekazanie 40 chrombooków, które zostały zakupione w ramach projektu "Cyfrowa społeczność seniorów w powiecie Karkonoskim" realizowanego przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Chrombooki zostały przekazane do gmin partnerskich biorących udział w projekcie, a po jego zakończeniu będą służyć lokalnej społeczności.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025 Edycja 2022