Konferencja 26.04.17

Konferencja rozpoczynająca projekt w GOK Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 29, godz. 10-15.00. Zapewniamy dojazd seniorom oraz poczęstunek. Zapraszamy!